Xenu Handleiding


Xenu is een programma waarmee u op een website voor alle links kunt checken of deze nog werken. Xenu zet dus all dode links van een website op een rijtje. Xenu is gratis te downloaden.

Links controleren met Xenu

– Introductie
– Xenu downloaden
– Voorkeursinstellingen aanpassen
– Links controleren
– Gebruikmaken van Xenu rapporten
– Controleren van niet werkende links op een website


Introductie

Xenu’s Link Sleuth is een programma welke u gratis kunt downloaden en die u de mogelijkheid biedt om websites te controleren op niet correct functionerende links. Download Xenu hier.

U kunt Xenu gebruiken voor:

– het controleren van pagina’s wanneer deze aangemaakt worden om er absoluut zeker van te zijn dat alles naar behoren functioneert.
– het regelmatig controleren van uitgaande links op uw website. Over het algemeen wordt er door experts aanbevolen om dit minstens één keer per week te doen indien uw websites over een groot aantal uitgaande links beschikt. Heeft uw website slechts een beperkt aantal uitgaande links, dan volstaat het om dit één keer per maand te doen.

Xenu downloaden

U beschikt over de mogelijkheid om Xenu hier te downloaden als ZIP bestand. Van zodra u klaar bent met het downloaden van het programma kunt u deze “unzippen” in de inmiddels bekende Programma’s folder. Wanneer u dat wenst kunt u er als vanzelfsprekend eveneens voor kiezen om een snelkoppeling op uw bureaublad te plaatsen. Zo kunt u het programma in kwestie nog sneller opstarten.

Dubbelklik hierop om de installatie te starten

Xenu instellingen aanpassen

Wanneer u de instellingen van het programma Xenu wenst aan te passen dient u als volgt te werk te gaan:

1. Start Xenu
2. Als eerste klikt u op “File”. Vervolgens klikt u op “check URL”.
3. U dient er voor te zorgen dat Google wordt verwijderd van de te controleren links. Dit kan door de onderstaande URL’s toe te voegen aan het tekstveld “Do not check any URL’s beginning with this”.
4. Xenu zal vanaf nu onthouden welke links niet meer gecontroleerd moeten worden.

URL’s:
– http://google.be
– http://google.nl
– http://google.com
– http://google.com/u/ucsf

Het enige wat u hierna nog hoeft te doen is op oké klikken en de door u ingestelde instellingen zullen worden opgeslagen.

5. Nu gaat u naar “Options” gevolgd door “Preferences”. Hier kunt u de standaard instellingen veranderen. U kunt doet er goed aan om de punten “Broken links, ordered by link”, “Broken links, ordered by page” & “Redirected URL’s” aan te vinken. Wanneer u twijfelt of u wel de juiste punten heeft aangeduid verwijzen we u hiervoor graag door naar onderstaande afbeelding.

6. Klik nu op OK. Als u dit heeft gedaan zullen de instellingen die door u werden ingegeven worden aangepast. Vervolgens kunt u gewoon dit onderdeel afsluiten.

Links controleren

Wanneer u links wenst te controleren door gebruik te maken van het programma Xenu gaat u als volgt te werk:

1. Start het programma Xenu op door te zoeken in de programmalijst. Wanneer u er voor heeft gekozen om een snelkoppeling van het programma aan te maken op uw bureaublad kunt u er als vanzelfsprekend ook voor kiezen om het programma op deze manier op te starten.

2. Na het uitvoeren van bovenstaande gaat u naar File → Check URL (u kunt er eveneens voor kiezen om deze laatste stap te vervangen door Ctrl+N).

3. Vervolgens knipt, plakt of typt u de link welke u wenst te controleren in het invulveld. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat u aan het einde van uw URL een “/” dient te plaatsen. Doet u dit niet, dan zullen alle links van de website in kwestie gecontroleerd worden en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

4. Wanneer u externe links wenst te controleren is het belangrijk om er voor te zorgen dat het punt “Check External Links” staat aangevinkt.

5. Na het uitvoeren van bovenstaande zal Xenu uw website aan een grondige evaluatie onderwerpen. Hou er rekening mee dat dit enige tijd in beslag kan nemen. Van zodra Xenu uw website heeft gecontroleerd zult u onderstaand scherm te zien krijgen. In dit nieuwe scherm moet u gewoon op “Yes” klikken waarna u de resultaten van de controle te zien krijgt.

Gebruikmaken van Xenu rapporten

Wanneer u de software heeft gebruikt zult u voorzien worden van een rapport. In dit rapport vindt u drie verschillende categorieën terug, namelijk:

1.) Broken links, ordered by page
2.) Broken links, ordered by link
3.) Redirected URL’s

Wanneer u het programma Xenu afsluit krijgt u de vraag of u het rapport in kwestie wenst op te slaan. U doet er goed aan om hier niet mee in te stemmen. Doet u dat wel, dan kan dat namelijk later problemen opleveren.

Broken Links Ordered By Page

Allereerst klikt u op “Broken links, ordered by page”. Wanneer u dit doet krijgt u een lijst waarin alle niet werkende links te zien zijn. Daarnaast wordt op deze manier ook meteen duidelijk in welke pagina van de website ze terug te vinden zijn. In deze sectie van het menu krijgt u tevens een gedetailleerd overzicht van alle uitgaande links die niet correct functioneren. Ook hierbij wordt wederom aangegeven op welke pagina ze terug te vinden zijn.

De foutmeldingen welke u kunt verwachten zijn veelal als volgt:

– Error 404 (wat zoveel wil zeggen als een pagina die niet gevonden kan worden)
– Error 403 (De toegang tot deze pagina wordt verboden)
– Error 503 (Service unavailable, de dienst is niet beschikbaar)
– Error 12002 (Er is een timeout opgetreden waardoor er geen verbinding gemaakt kan worden)
– Error 12029 (No connection, het is niet mogelijk om verbinding te maken met de pagina)
– Error 12038 (SSL certificate common name incorrect)

Error 404

De links die de error code 404 meekrijgen zijn eigenlijk de belangrijkste. Dergelijke links vergen eigenlijk meteen uw aandacht omdat ze een grote invloed kunnen hebben op de ranking van uw website in de zoekmachines. U doet er goed aan om links die deze foutmelding geven te verwijderen of te vervangen door nieuwe links die wel gewoon op een correcte manier gevolgd kunnen worden. U dient er als gebruiker van de software altijd rekening mee te houden dat bestanden met een extensie als .xml of .mso niet worden gecontroleerd. De reden hiervoor schuilt in het feit dat dit geen echte webpagina’s zijn, maar gewoon documenten welke u op een FTP plaatst.

Blijkt na het uitvoeren van de controle dat u toch nog steeds Google links tegenkomt, dan is het mogelijk om deze pagina’s eveneens te verwijderen door de instellingen van de software / controle aan te passen. Eerder in dit document hebben we u reeds uitgelegd hoe u daarvoor te werk moet gaan. Links die voorzien worden van “vti_cnf” kunt u gewoon ongemoeid raken. Deze kunnen geen problemen veroorzaken met uw website en / of de ranking er van.

Error 403 Forbidden / Access Denied

Een andere error die u mogelijks kunt tegenkomen is de error 403 waarbij u de melding krijgt “Forbidden / Access Denied”. Deze error duidt er vaak op dat de bezoeker van een bepaalde pagina over zogenaamde logingegevens dient te beschikken. In bepaalde gevallen kan dit een probleem zijn terwijl dit in andere gevallen weer compleet normaal is. Heel wat websites maken namelijk gebruik van een gesloten gedeelte welke uitsluitend toegankelijk is voor leden die over een login en wachtwoord beschikken. In dergelijke gevallen kunt u deze foutmelding dan eigenlijk ook gewoon laten voor wat ze is.

Error 12029 (No Connection), 503 (Service Unavailable), 12002 (Timeout), 12038 (SSL Certificate common name incorrect)

We vermelden alle resterende links in één onderdeel omdat deze eigenlijk niet zo heel belangrijk zijn. Althans, ze zijn wel belangrijk, maar niet link gerelateerd. Al deze foutmeldingen geven namelijk uitsluitend aan dat de server waar de link naar verwijst (tijdelijk) niet beschikbaar is. De error 12038 geeft aan dat het SSL Certificate niet langer geldig is. Dit wil niet zeggen dat u de foutmeldingen zomaar moet negeren, maar link gerelateerd zijn ze sowieso niet.

Broken links, Ordered by Link

Wanneer u de lijst te zien krijgt zult u merken dat eerst de link wordt vermeld die een probleem ervaart. Daarna wordt ook de webpagina aangegeven waar de link op terug te vinden is. Op deze manier kunt u zeer efficiënt werken. Een duidelijk beeld van deze rangschikking wordt u geboden door onderstaande afbeelding.

Indien u grondig kijkt naar het hierboven terug te vinden overzicht zal het u opvallen dat er verschillende links op meerdere pagina’s niet werken. In dit geval wil dat zeggen dat het bestand niet correct functioneert en vervangen moet worden. Wanneer u dit heeft gedaan zou alles terug gewoon naar behoren moeten werken.

Redirected URL’s

De zogenaamde redirected URL’s zijn eigenlijk niets meer of minder dan URL’s die verplaatst zijn naar een andere locatie alsook die mogelijk doorverwijzen naar een ander adres. Het is op een vrij eenvoudige manier mogelijk om dit aan te passen. Het volstaat bijvoorbeeld al om de oude links te vervangen door de nieuwe links waarnaar oorspronkelijk doorverwezen werd.

Het is naast bovenstaande ook belangrijk om te weten dat pagina’s veelal slechts tijdelijk doorgestuurd worden en ze op het einde van de rit meestal wel worden vervangen door de nieuwe weblink.

Kapotte links maken en / of vervangen

Inmiddels weet u hoe u niet correct werkende links kunt traceren. Na het traceren kunt u zeer eenvoudig in de webcode van uw website de link gaan opzoeken en deze vervolgens aanpassen. Let wel, zorg er voor dat u geen fout maakt tijdens het plaatsen van de nieuwe link.

Mocht u om de één of andere reden een bepaalde link toch niet terug kunnen vinden, dan beschikt u altijd nog over de mogelijkheid om een zoekopdracht in Google uit te voeren zonder http:// en www. Op deze manier is het doorgaans zonder al teveel problemen mogelijk om het nieuwe adres van de webpagina terug te vinden.

Naast bovenstaande weet u ondertussen ook hoe het komt dat een bepaalde link niet volledig correct werkt. In de meeste gevallen zult u vaststellen dat één van onderstaande redenen aan de basis ligt voor het niet correct functioneren van de link in kwestie:

– De pagina of het bestand functioneert niet langer op een correcte manier
– De link verwijst naar een foutieve locatie

Wanneer u een fout vaststelt is het belangrijk om aan de hand van de foutmelding het probleem met de link zo snel mogelijk op te lossen. Heeft u dat gedaan, dan zult u merken dat het nieuwe rapport dit meteen zal weergeven.


Webshops

 • Bekend van:

 • Vouchercode.nl

  Adresgegevens
  Vouchercode B.V.
  Herengracht 514
  1017 CC
  Amsterdam

  KVK: 58114513 - BTW: NL852880479B01

 • Vouchercode.nl - Voor veel voordeel!
  Met Vouchercode.nl heb je bij webwinkels altijd de laagste prijs voor je product. Vouchercode.nl verzamelt alle kortingscodes, aanbiedingen & acties van webwinkels. Lees meer